Puoti

Pohjalainen Nainen on tunnematka naiseuden syviin
kerroksiin. Runot kuljettavat läpi työuran, äitiyden,
parisuhteen ja oman minuuden rakentumisen.